Vejledninger

Genvejstips

 

På denne side kan du finde relevante vejledninger, øvelser og hjælpeværktøjer til SimHerd. I scenariekataloget, har vi samlet lang række af de mest almindelige beregninger. Her kan du finde det teoretiske baggrund, hvilke parametre der skal ændres, samt relevante øvelser for det givne scenarie. Der findes også nogle forskellige hjælpeværktøjer, som kan bruges til f.eks. at beregne det maksimale investeringsbeløb på baggrund af resultaterne fra SimHerd. i øvelseshæftet findes en lang række øvelser målrettet, landbrugsskoler, universiteter og andre nye brugere. Vi har også en lang række vidensartikler om aktuelle emner, som f.eks. forlænget laktation, reduceret opdræt mm..

Hvis du ikke kan finde det du skal bruge, eller har forslag til andre scenarier. øvelser eller hjælpeværktøjer – er du altid velkommen til at kontakte os.

Scenariekatalog

I dette scenariekatalog, har vi samlet hjælp til at beregne række af de mest almindelig spørgsmål i en besætning. Der er en guide til hvordan et scenarie kan sættes op i SimHerd, samt lidt teoretisk baggrund for beregningerne. Disse er kun forslag, hver besætning er forskellig, så tøv ikke med at skræddersy beregningerne til netop jeres besætning. Er der spørgsmål eller mangler du information om et specifikt scenarie, så tøv ikke med at kontakte os.

Hjælpeværktøjer

Suppler din analyse med følgende hjælpeværktøj

Beregn KG EKM og foderpris pr. kg tørstof

Denne beregner kan du bruge til at finde mælkeydelsen i kg EKM, samt at omregne en mælkepris fra pris per liter til pris per kg EKM. Den kan også bruges til at udregne foderprisen per kg tørstof.

Laktationskurve beregner

Denne beregner kan bruges til at illustrere hvordan laktationskurven vil se ud ved forskellige ydelsesniveauer. Den beregner også hvilke værdier, der skal tastes ind i SimHerd for at simulere den ønskede laktationskurve. Dette kan beregnes for 1., 2. og 3. kalvs køer. 

Beregn de årlige omkostninger til afskrivning og forrentning af en investering

Brug denne beregner til at efterprøve om det bergegnede DB du har fundet i SimHerd, kan dække den investering du vil lave. Du kan også beregne det maksimale investeringsbeløb. Beregneren kan også bruges til at finde det maksimale investeringsbeløb, hvis besætningen samtidig kan udvides. 

Beregn det maksimale investeringsbeløb

Med denne beregner, kan du ud fra den beregnede stigning i DB fra SimHerd og en evt. øgning af ko-antal, se hvor meget du vil kunne investere. 

Hvad er den optimale udskiftningsprocent i din besætning?

Ved at indtaste nogle få oplysninger, kan du med denne beregner, finde det optimale niveau for udskiftning i din besætning. Du kan også se ændringen i DB pr. årsko.

SimHerd øvelser

SimHerd øvelser

Her findes en række øvelser målrettet landbrugsskoleelever, universitetsstuderende eller andre nye brugere af SimHerd Ekspert modellen. Øvelserne gennemføres i en standardbesætning, eller i en specifik besætning, der indlæses i SimHerd.

Hent vores øvelseskatalog Hent svarark

Skal du undervise i SimHerd, eller vil du gerne have lidt mere teoretisk forståelse for SimHerd Expert modellen, kan du gå ind i denne Prezi og lære mere.

Se PREZI om SimHerd

Er du ny bruger af SimHerd Expert modellen, kan du med fordel hente vores vejledning og følge den for at komme godt i gang med dine beregninger. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en 1:1 introduktion til programmet. 

Hent PDF-vejledning