Dashboard

Din vej til interaktiv rådgivning

Vi har allerede udviklet Dashboards til avlsrådgiverne i VikingDanmark, Växa i Sverige og TINE i Norge. Det gør avlsrådgiverne i stand til at sætte den rigtige avlsstrategi sammen med landmanden, ud fra den enkelte bedrifts enkelte behov og prisforudsætninger, på en let og interaktiv måde. Indenfor de næste år, vil de dygtige dyrlæger fra Dyrlæger og Ko, også få deres eget dashboard, hvor de kan arbejde med forebyggelse, smittebeskyttelse og klimavirkemidler. Alle vores dashboards er bygget op i PowerBI, hvilket gør det muligt at tilpasse indholdet til den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Kontakt os for mere information

Case: Hvad kan Viking dashboard gøre for dig som landmand?

  • Den viser dig den økonomisk optimale strategi for brug af X-Vik, kødkvægssæd, Y-vik og genomisk test ud fra dine egne produktionsnøgletal.
  • Giver dig muligheden for at undersøge betydningen af priserne på kvier, krydsningskalve og opdrætomkostninger.
  • Den viser dig værdien af at forbedre kvierne og køernes reproduktionen og om der er penge i forlængede laktation  

Analyserne laves centralt af SimHerd-eksperter. Analyserne formidles lokalt af rådgivningseksperter med kendskab til din besætning