Om SimHerd

Genvejstips

Vi hjælper rådgivere og dyrlæger med at optimere landmændenes malkekvægbesætninger og økonomi. Med beregninger fra vores SimHerd -programmer er landmanden sikker på at få kvalificeret rådgivning, som klart og tydeligt viser effekterne ved managementændringer, og som har rod i den nyeste forskning. Beregningerne gør det nemt for landmanden at se den virkning, som tiltagene vil have på hans eller hendes besætning og økonomi uge for uge over 10 år. Her kan du læse mere om os, vores produkter og vores historie.

SimHerd Ekspert er blevet udviklet på Aarhus Universitet siden 1992, hvilket gør vores program til en af de mest omfattende beregningsmodeller. Vi ser kvæget og besætningen i deres helheder og baserer alle beregninger på landmandens egen tal.

‘Vores mission er at skabe værdi for landmænd gennem troværdige, forskningsbaserede beregninger, der giver mærkbare resultater.’

 Fordelene ved vores beregninger er, at de tager udgangspunkt i landmandens egen besætning. Vores modeller kører en simulering af hvert dyr i besætningen over en 10 års periode, hvor der bl.a. bliver taget højde for sammenhængene mellem produktion, sundhed og reproduktion. Det gør det enkelt for dig at rådgive om, hvordan små og store ændringer af de enkelte køer påvirker landmandens besætninger. Vigtigst af alt er det også nemt for landmanden at se effekten af ændringerne.

Beregningerne er samtidig også et godt værktøj at tage med i banken, når landmanden f.eks. skal forhandle om nye eller eksisterende lån. Med en konsekvensanalyse har bankrådgiveren de bedste forudsætninger for at forstå, hvilke konsekvenser f.eks. prisændringer på fodret har for produktionen. Ved at vise konsekvenserne af eventuelle konjunkturændringer kan banken trygt give et lån.

Hvem er vi?

Siden 2010 har vi hjulpet rådgivere og dyrlæger med at optimere landmændenes kvæglandbrug. Vores modeller kan regne på alle udfordringer, som landmændene står over for, hvilket gør det enkelt at komme med klare anbefalinger til dem. Med en beregning fra SimHerd er det gennemskueligt for alle parter, hvilke fordele og ulemper der er ved forskellige tiltag – uanset om det handler om at forebygge sygdomme, en ny insemineringsplan eller klimaoptimering.

‘Vi vil være det foretrukne beslutningsværktøj for landbrugsrådgivere og dyrlæger i Europa.’

Transparens og troværdighed er to nøgleord for os. Det gælder både i forhold til vores produkter og for vores omgang med kunder og hinanden. Vi prioriterer den gode, ærlige dialog og holder altid det, vi lover.

Vi er eksperter på vores område, så du er sikker på at få kvalificerede svar på dine spørgsmål. Vores produkter er udarbejdet på Aarhus Universitet, så de er altid opdateret med den nyeste forskning, ligesom vores medarbejdere, der alle er fagnørder, helt naturligt holder sig ajour med, hvad der sker på området.

Ordentlighed

Vi holder til enhver tid det, vi lover. Vi agerer altid troværdigt, transparent og ærligt med både hinanden og vores samarbejdspartnere.

Høj faglighed

Vi prioriterer vores faglighed, så vores kunder altid er sikre på, at de får den bedste rådgivning. Det er centralt for os, at alt vi vejleder om, har base i den nyeste forskning inden for vores felt.

Personlig

Vi er mere end bare vores produkter. Vi er specialiserede fagnørder, som sætter en ære i, at vores kunder kender os.

Vores historie

SimHerd er blevet udviklet på Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet siden 1992. I løbet af årene har forskere og ph.d.-studerende løbende udvidet modellen med nye resultater, så modellen i dag både bliver brugt til at teste videnskabelige hypoteser og som værktøj i forskellige forskningsprojekter. Modellen har i løbet af årene bl.a. fået tilføjet forskningsresultater om mælkefeber, mastitis og genetik. Senest er forskning om kønssorteret sæd og kødkvægsæd blevet integreret i modellen.

Fra 2007-2009 arbejdede de to stiftere, Søren Østergaard og Jehan Ettema, målrettet på at kommercialisere forskningsværktøjet, så rådgivere og dyrlæger i hele verden også kan få gavn af beregningerne. I samarbejde med Strateko, Dansk Kvæg og Aarhus Universitet koncentrerede de sig om at udvikle en brugervenlig webapplikation. Allerede i 2009 var applikationen klar til at blive afprøvet i praksis af dyrlæger. Applikationen, som i dag er kendt som SimHerd Ekspert, var en succes, og siden da er SimHerd blevet et vigtigt værktøj for mange dyrlæger og rådgivere i Europa.

I 2014 købte VikingDanmark sig ind i SimHerd, så de i dag har aktiemajoritet. Ejerkredsen består i dag af VikingDanmark, Aarhus Universitet, partner og CEO Søren Østergaard samt partner og konsulent Jehan Ettema.

Udover SimHerd Ekspert, der er det originale forskningsværktøj, er der kommet en lillesøster til i form af SimHerd Flex.

Hvem bruger SimHerd?

Alle, som både direkte og indirekte arbejder med kvæglandbrug, kan bruge vores SimHerd-modeller. Vi har to modeller: SimHerd Ekspert, som er vores store model, der kan regne på alt, og SimHerd Flex, som er et plugin, der trækker på data fra den store model. SimHerd Ekspert er til dig, der skal lave flere beregninger på forskellige landbrug, mens Flex er velegnet til dig, der skal regne på en specifik problemstilling.

Dyrlæger og rådgivere bruger ofte SimHerd-beregningerne i deres rådgivningsarbejde. De fleste dyrlæger og kvæg- eller avlsrådgivere har SimHerd Ekspert, fordi de hjælper flere landmænd med forskellige problemstillinger. Alle beregninger er baseret på landmandens egne tal, så anbefalingerne passer 1:1 på kundens behov og ønsker.

Har du et produkt, du gerne vil sælge til landbruget, så anbefaler vi dig at bruge SimHerd Flex. Vi special fremstiller modellen som et plugin, der er let at sætte på f.eks. din hjemmeside eller integrere i din app. Modellen regner på præcis de parametre, du har brug for. På den måde kan du med landmandens egne tal hurtigt og enkelt vise ham eller hende, hvilken effekt han eller hun får ud af at bruge dit produkt på både kort og langt sigt. Som leverandør til landbruget validerer du med håndgribelige tal fra Flex effekten af dit produkt.

Undervisere og forskere på landbrugsskolerne og de højere uddannelsesinstitutioner bruger begge SimHerd-modeller i deres undervisning. Her kan elever og studerende f.eks. teste hypoteser og se, hvilken effekt forskellige tiltag har på besætningerne. Det er en nem måde at gøre kompliceret stof meget håndgribeligt for elever og studerende. Vi stiller en række undervisningsmaterialer til rådighed, så det er nemt at inddrage beregningerne i undervisningen.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med rådgivere, dyrlæger og uddannelsesinstitutioner i hele Europa. Du kan læse mere om nogle af vores partnere på vores side om vores samarbejdspartnere.

Gå til siden 'Samarbejdspatnere'