SimHerd – Ekspert

Genvejstips

SimHerd Ekspert er vores store model, der kan regne på alle de udfordringer, landmanden står overfor. Med SimHerd Ekspert er du sikker på at give den bedst mulige rådgivning til landmanden, fordi programmet fremskriver effekten af dine tiltag uge for uge over de næste 10 år. Ikke nok med at produktet laver både en kort og en langsigtet fremskrivning, så kigger den også på effekten hos den enkelte ko og hele besætningen. På den måde kan du sammen med landmanden tager de bedste beslutninger for hans eller hendes besætning.

Er du interesseret i at få SimHerd Ekspert, så kontakt os.

Hvordan fungerer SimHerd Ekspert?

SimHerd Ekspert simulererer landmandens besætning uge for uge over 10 år. Programmet henter landmandens egne tal direkte fra DMS, så alle beregninger tager udgangspunkt i hans eller hendes aktuelle besætning. 

SimHerd Ekspert skaber værdi i besætningerne på to måder:

 • Operationel: SimHerd identificerer de lavest hængende frugter i besætningen. Ved hjælp af sundhedsøkonomisk analyse (SØA) viser beregningerne, hvor landmændene kan hente mest.
 • Strategisk: SimHerd beregner, hvordan strategiske planer (besætningsudvidelse, reducering i ungdyrbesætningen eller en investering i f.eks. sand i båsene) påvirker ydelsen, holdbarheden og dækningsbidraget på både kort og langt sigt.

Besætningens udvikling bliver simuleret ved at fremskrive produktionen af alle individuelle køer, kvier og kalve. Koens ydelse, foderoptagelse, vægt m.m. bliver fremskrevet hver uge.

SimHerd Ekspert simulerer koens:

 • Mælkeproduktion
 • Foderoptagelse
 • Reproduktion
 • Sygdomsforekomst
 • Dødelighed

Programmet tager bl.a. højde for, at der hver tredje uge er en chance for, at koen kommer i brunst, bliver insemineret og efterfølgende bliver drægtig. Hver uge er der desuden en risiko for, at koen bliver ramt af ufrivillig udsætning, sygdom, eller at den dør.

Programmet laver to prognoser for besætningen:

 1. Nudriften: Hvordan ser den fremtidige drift ud, hvis der ikke er nogen ændringer i management af besætningen?
 2. Scenarie: Hvordan ser den fremtidige drift ud, hvis der bliver lavet ændringer i management af kvægbesætningen?

SimHerd Expert genererer en sundhedsøkonomisk analyse (SØA), som fremskriver besætningens dækningsbidrag ved forskellige forbedrende tiltag. Dækningsbidraget bliver beregnet ud fra indtægterne fra mælk, køer, kalve og kvier samt udgifterne til foder, insemineringer, behandlinger og andre stykomkostninger (strøelse m.v.).

Hvad er en sundhedsøkonomisk analyse (SØA)?

SimHerd Ekspert generer en sundhedsøkonomisk analyse (SØA), som viser dækningsbidraget pr. år for de forskellige indsatsområder. Det er et vigtigt værktøj for både dig, der er rådgiver eller dyrlæge, og for landmanden, fordi den viser, hvor det giver mening at handle for at optimere besætningen. Med en stor besætning kan det være svært at vide, hvilke ændringer der skal til for at genere et overskud. SØA viser jer, hvilken effekt de forskellige indsatser har på bundlinjen.

”Den SundhedsØkonomiskeAnalyse (SØA) er nøglen til god sundhedsrådgivning, og hjælper med at finde ud af hvor skoen trykker hos den enkelte landmand”

Camilla Eskerod, Kvægdyrlægerne Djursland ApS.

Fordi SØA viser den potentielle økonomiske gevinst ved de forskellige indsatser, er rapporten også et godt redskab at bruge, når der skal lånes penge til et projekt i banken. For banken kan det være svært at se fordelene ved nye investeringer, hvis de ikke umiddelbart kan se, hvilket afkast investeringen kommer til at give. En helt fornuftig investering kan på den måde let komme til at se usikker ud for en, der ikke ved så meget om kvægbrug.

Hvad kan SimHerd Ekspert beregne?

Softwaren kan regne på stort set alt det, du har brug for at vide i forhold til fremtiden for en specifik besætning. SimHerd Ekspert kan f.eks. regne på:

 • Kan det betale sig at få nye måtter?
 • Brug af kødkvægsæd på køerne
 • Fodereffektiviteten
 • Sand i båsene
 • Reducering af hornrelaterede lidelser (klovbeskæring)

Programmet kan også regne på besætningens klimaaftryk forhold til f.eks. udledning af metangas.

Vores tætte bånd til forskningen

SimHerd Ekspert er løbende blevet udviklet på Aarhus Universitet siden 1992. Indtil 2010 blev programmet udelukkende brug til at teste forskere og studerendes videnskabelige hypoteser. I 2010 begyndte SimHerd at stille værktøjet til rådighed for alle jer, der arbejder med kvægbesætninger. Det er uanset, om du er dyrlæge, rådgiver, leverandører til landbruget, landmand, studerende eller underviser ved en af uddannelsesinstitutionerne.

I dag bliver SimHerd Ekspert stadig opdateret med de nyeste forskningsresultater. På den måde er du sikker på, at dine beregninger altid er up to date i forhold til, hvad der rør sig på området. Det gør, at du i dag f.eks. også kan beregne reduceringen af køernes metanudledning.

Du kan læse mere om programmets historie under om os.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at køre en simulering i programmet, kan du altid se vores vejledninger, ellers står vi klar til at hjælpe dig indenfor almindelig åbningstid. Du altid er meget velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Ønsker du at købe os til at udføre din beregning?

En simpel analyse koster 1.500 kr. ekskl. moms. En udvidet analyse koster 1.200 kr. ekskl. moms pr. time. 

Prisoversigt – Få selv adgang til SimHerd Ekspert

Her er en oversigt over priserne på SimHerd Ekspert.

SimHerd Ekspert
Single

✓ Adgang til beregninger
i én besætning
ss

Teams:

Teams:

Teams:

1 bruger: 1.099.- pr. måned
Tilkøb af SØA; 519 kr. pr. besætning pr. år
(ekskl. moms)

Simherd Ekspert
Basis

✓ Fri adgang til SimHerd
beregninger i alle
besætninger

Teams:

Teams:

Teams:

1 bruger: 4.400.- pr. måned
2 brugere:
7.600.- pr. måned
(ekskl. moms)

Simherd Ekspert
Pro

✓ Fri adgang til SimHerd
beregninger i alle
besætninger

✓ Fri service

✓ Intromøde og oplæring

Teams:

1 bruger: 4.800.- pr. måned
2 brugere:
8.300.- pr. måned
(ekskl. moms)

Nybegynderkurser kan tilkøbes separat, hvis dette ønskes. Vi tilbyder begynderkurser flere gange om året. Prisen er 1.950 kr. pr. deltager. Kurser kan også afholdes hos jer efter aftale.