Vejledninger

Genvejstips

Se vores videoguides til SimHerd

Hent PDF-vejledning Se PREZI om SimHerd
Hjælpeværktøjer

Suppler din analyse med følgende hjælpeværktøj

Beregn KG EKM og foderpris pr. kg tørstof

Denne beregner kan du bruge til at finde mælkeydelsen i kg EKM, samt at omregne en mælkepris fra pris per liter til pris per kg EKM. Den kan også bruges til at udregne foderprisen per kg tørstof.

Laktationskurve beregner

Denne beregner kan bruges til at illustrere hvordan laktationskurven vil se ud ved forskellige ydelsesniveauer. Den beregner også hvilke værdier, der skal tastes ind i SimHerd for at simulere den ønskede laktationskurve. Dette kan beregnes for 1., 2. og 3. kalvs køer. 

Beregn de årlige omkostninger til afskrivning og forrentning af en investering

Brug denne beregner til at efterprøve om det bergegnede DB du har fundet i SimHerd, kan dække den investering du vil lave. Du kan også beregne det maksimale investeringsbeløb. Beregneren kan også bruges til at finde det maksimale investeringsbeløb, hvis besætningen samtidig kan udvides. 

Beregn det maksimale investeringsbeløb

Med denne beregner, kan du ud fra den beregnede stigning i DB fra SimHerd og en evt. øgning af ko-antal, se hvor meget du vil kunne investere. 

Hvad er den optimale udskiftningsprocent i din besætning?

Ved at indtaste nogle få oplysninger, kan du med denne beregner, finde det optimale niveau for udskiftning i din besætning. Du kan også se ændringen i DB pr. årsko.

SimHerd øvelser

SimHerd øvelser

Se en række øvelser gennemført på standardbesætninger.

Hent vores øvelseskatalog Hent svarark