Kvier eller krydsningskalve – hvad giver flest penge?

Med en stigende mælkepris og deraf bedre priser på dyr til levebrug overvejer flere, om den bedste økonomi opnås ved at opdrætte kvier til salg eller bruge kødkvægssæd. Men hvilken pris skal du have, for at salg af kvier er rentabel?

Træf bedre beslutninger ved hjælp af SimHerd og optimer din bedrift!

Læs hele artiklen her. Magasinet Kvæg, maj ’17.