DB stiger med krydsninger ved moderat og høj mælkepris

Krydsninger slår igennem i besætninger med både højt og gennemsnitligt niveau af management samt ved forskellige mælkepriser.

Systematisk krydsning med tre racer vil efter alt at dømme give en bedre økonomi end renracede holstein. Det er essensen af nye beregninger fra SimHerd, som har regnet på de økonomiske konsekvenser af de realiserede produktionsresultater med krydsninger. Simherd har regnet på systematisk krydsning med holstein, RDM og jersey eller holstein, RDM og montbeliarde
og sammenlignet med renracet holstein. Og her vil der kunne tjenes 1.300-1.500 kroner mere per årsko ved krydsning frem for med renracet holstein.

Sundhed slår igennem.

Det højere dækningsbidrag ved krydsninger opstår primært på grund af bedre holdbarhed, sundhed og reproduktion på krydsningskøer i forhold til renracede holstein. Det betyder samlet set, at udskiftningsprocenten kan reduceres væsentligt, fordi køerne lever længere, og dermed er det muligt at reducere omkostningerne til opdræt, fordi der kræves færre kvier til indsætning.
SimHerd har regnet på en modelbesætning med 200 køer, hvor der vil være 195 årskvier i scenariet med renracet holstein. Hvis der i stedet krydses med tre racer kan udskiftningsprocenten på knap 35 procent reduceres med 8,6 procent, hvilket overfløddigør op mod 63 årskvier. I dette scenarie drives besætningen med et gennemsnitligt niveau af management, og ser man på dækningsbidraget, vil det være 1.300-1.500 kroner højere ved krydsning frem for renracet holstein.

 

Gennemsnit management

Højt management

Holstein

HOL×RDM×MON

HOL×RDM×JER

Holstein

HOL×RDM×MON

HOL×RDM×JER

Kg EKM

11.140

+143

-168

11.750

-4

-343

Udskiftning, %

34,7

-8,6

-8,6

31,8

-5,6

-6,2

Antal årskvier

195

-63

-58

178

-46

-48

Kælvningsinterval

372

-9

-13

381

-5

-8,5

DB pr. årsko inkl. arbejde, kr.

13.050

+1568

+1314

16.180

+824

+492

Højt management

SimHerd har også regnet på økonomien i en tilsvarende besætning med 200 køer, hvor der udøves et højt niveau af management. Her vil basisydelsen på de renracede holstein ligge højere og udskiftningsprocenten lavere end i en besætning med gennemsnitligt management. Hvis der krydses i besætningen, kan der dog fortsat godt reduceres i udskiftningsprocenten og kvieopdrættet. Her vil den økonomiske fordel over til en renracet holsteinbesætning ligge på 500-800 kroner per årsko.

Mælkeprisen

Beregningerne tager udgangspunkt i en mælkepris på 2,75 kroner per kilo EKM. SimHerd har også regnet på effekten af en mælkepris på 3,84 kroner per kilo EKM, og det vil give en stort set uændret gevinst for krydsning med montbeliarde, da mælkeproduktionen i besætningen er den samme eller en smule højere end for renracet holstein. For krydsningskombinationer med jersey, hvor ydelsesniveauet er lidt lavere, vil den økonomiske gevinst være cirka 200 kroner lavere per årsko ved høj sammenlignet med lav mælkepris. 

Artiklen har været udgivet i Magasinet Kvæg – April 2023