Viking Dashboard

Hvad kan Viking dashboard for dig som landmand?

  • Den viser dig den økonomisk optimale strategi for brug af X-Vik, kødkvægssæd, Y-vik og genomisk test ud fra dine egne produktionsnøgletal.
  • Giver dig muligheden for at undersøge betydningen af priserne på kvier, krydsningskalve og opdrætomkostninger.
  • Den viser dig også værdien af at forbedre kvierne og køernes reproduktionen og om der er penge i forlængede laktation  

Analyserne laves centralt af SimHerd-eksperter. Analyserne formidles lokalt af rådgivningseksperter med kendskab til din besætning

I korte film vises hvordan man drager de vigtigste konklusioner fra dashboardet og hvordan man arbejder med egne priser.

Overordnede resultater

Detaljer: besætningsdynamik 

Y-vik: Brug dine egne priser 

Vil du vide mere?

Kontakt os eller din avlsrådgiver.